Juryens begrunnelse:

"I sine malerier har Christian Hoel Skjønhaug evnet
å utvikle et sterkt personlig språk i en ellers så
postproduksjonell verden. Med sine urbane og
desillusjonerte elementer, svøpt inn i et tradisjonelt
utrykk, gir han nytt håp for den eventyrlige maler.
Juryen mener at Christian Hoel Skjønhaug insisterer
på sitt utrykk med en sjenerøsitet, hvor han viser til
en oppriktig nysgjerrighet i sitt valgte medium.
Juryen er meget forventningsfull, og gleder seg til
å se hans fremtidige arbeider.
Vi ønsker Christian
Hoel Skjønhaug lykke til videre!"

(Unge Kunstneres Samfund deler hvert år ut to
stipendier fra Maleren Ambrosius Egedius og
hustrus Legat)